Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5545/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Multifunkcionālais instalācijas testeris

Iepirkuma izsludināšanas datums: 15.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv