Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5549/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Bojājuma virziena uzrādītāju (BVU) bateriju piegādes

Iepirkuma izsludināšanas datums: 18.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv