Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5559/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Termozeķu iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 19.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv