Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5569/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde apkurei Virkas ielā 6, Kuldīgā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 20.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv