Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5574/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Zvaigžņu ielā 5, Ventspilī

Iepirkuma izsludināšanas datums: 20.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv