Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5582/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Jauna žoga izbūve un esošā paaugstināšana, adresē: Šmerļa iela 1, Rīga

Iepirkuma izsludināšanas datums: 20.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv