Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5585/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Logu mazgāšanas pakalpojums adresē: Šmerļa iela 1, Rīga

Iepirkuma izsludināšanas datums: 21.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv