Elektrodrošība

"Sadales tīkla" darbinieki – elektrodrošības vēstneši – katru gadu dodas uz skolām, piedalās drošības pasākumos, izstādēs, lai gan pieaugušajiem, gan bērniem atgādinātu elektrodrošības noteikumus.

Organizējam un atbalstām informatīvi izglītojošas programmas un kampaņas, kuru mērķis ir samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu, kas rodas nezināšanas, neuzmanības vai pārgalvības rezultātā.

Īpaša auditorija ir dažādu saimniecisko darbu veicēji (lauksaimnieki, mežsaimnieki, būvnieki), kuri, darbus nesaskaņojot vai neievērojot prasības darbam elektrotīkla tuvumā, var izraisīt elektrotīkla bojājumus, apdraudot sevi un apkārtējos, kā arī atstājot bez elektrības simtiem un pat tūkstošiem klientu.