AS “Sadales tīkls” nākamo 10 gadu laikā īstenos modernizāciju un attīstīs viedo tīklu

AS "Sadales tīkls" 2022. – 2031. gadā turpinās sadales sistēmas rekonstrukciju un modernizāciju atbilstoši nozares attīstības tendencēm un sabiedrības pieprasījumam. Plānots attīstīt inovatīvu tehnisko risinājumu izmantošanu tīkla atjaunošanā un strādāt pie plaša viedā tīkla attīstības. Aktivitātes apkopotas "Sadales tīkla" elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānā 2022.-2031. gadam, kas iesniegts izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Galvenais uzņēmuma mērķis arī turpmāk būs celt elektroapgādes kvalitāti un drošumu. Lai to paveiktu, turpmākajā desmitgadē plānots nodrošināt izolēta elektrotīkla īpatsvaru 75% apmērā, tostarp zemsprieguma elektrotīklu attīstīt 100% izolētā izpildījumā. Ik gadu uzņēmums plāno atjaunot vidēji 1700 kilometrus elektrolīniju, vienlaikus pārskatot un optimizējot kopējo elektrotīkla pārklājumu.

Attīstības plāna periodā kapitālieguldījumu apjoms plānots vidēji 75 miljonu eiro apmērā gadā. Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā plānots investēt 78% no kopējiem ieguldījumiem jeb aptuveni 58 miljonus eiro gadā. Kā prioritārus “Sadales tīkls” īstenos tos kapitālieguldījumu projektus, kuriem no katra ieguldītā eiro būs vislielākā atdeve drošuma un defektu apjoma samazinājuma ziņā. Jau nākamgad, 2022. gadā, 30% no kopējā finansējuma plānots ieguldīt blīvi apdzīvotā elektrotīklā, tostarp Rīgas vēsturiskā centra elektrotīkla pārbūvē.

Mūsu mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt augstu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, tāpēc rūpīgi izvērtējam savus kapitālieguldījumus: investējam tur, kur tas visvairāk nepieciešams un kur investīcijas sniedz vislielāko atdevi, proti, vislielāko pozitīvo efektu tautsaimniecības attīstībai. Sadales infrastruktūras sagatavošana atjaunīgās enerģijas ražošanas pieaugumam – tā, lai tā spētu nodrošināt divvirzienu elektrības plūsmu tīklā, – ir priekšnosacījums arī Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Investīcijas tiek plānotas savlaicīgi, pārdomāti un vienmērīgi vairāku gadu periodā uz priekšu, izvēloties atbilstošākos tehniskos risinājumus,” pauž “Sadales tīkla” izpilddirektors Sandis Jansons.

Veicot elektrotīkla modernizāciju, līdz 2030. gadam neplānoto elektrotīkla atslēgumu ilgumu uz vienu klientu (SAIDI) plānots samazināt līdz 65 minūtēm (par apmēram 20% mazāk nekā 2020. gadā), bet neplānoto atslēgumu skaitu (SAIFI) – līdz 1,3 reizēm uz vienu klientu (par apmēram 14% mazāk nekā 2020. gadā).

Jau tuvākajos gados plānots noslēgt viedo elektroenerģijas skaitītāju programmu, nodrošinot, ka viedie skaitītāji būs uzstādīti vismaz 98% no visiem “Sadales tīkla” sistēmas pieslēgumiem. Viedie skaitītāji nodrošinās jaunu servisa līmeni sistēmas lietotājiem, uzlabos sistēmas operatora darbības efektivitāti un sniegs vēl nebijušas iespējas sistēmas pārvaldības, attīstības un patēriņa monitoringa īstenošanai. Viedie skaitītāji veicina arī energoefektīvāku elektroenerģijas izlietošanu un ir būtisks instruments elektroenerģijas zudumu samazināšanai sistēmā.

Turpmākajā desmitgadē “Sadales tīkls” modernizēs arī dispečervadības sistēmu, nodrošinot kvalitatīvāku un ātrāku datu apmaiņu, efektīvāku elektrotīkla pārvaldību un līdz ar to – augstāku elektroapgādes kvalitāti klientiem.

Kapitālieguldījumu projektos galvenais uzsvars likts uz ieguldījumu efektivitāti, optimālākā tehniskā risinājuma izvēli, elektrotīkla tehnoloģisko attīstību, viedizāciju, inovācijām un klientu prasībām. Desmitgades plāns tiks prezentēts SPRK uzklausīšanas sanāksmē piektdien, 23. aprīlī, plkst.10:30, uzklausot priekšlikumus plāna precizēšanai.

Ar “Sadales tīkla” elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu 2022.-2031. gadam pilnā apjomā iespējams iepazīties šeit. Pirms apstiprināšanas plāns vēl var tikt precizēts vai papildināts.