Brīvdienās "Sadales tīkls" novērsis 265 pērkona negaisa radītos elektrotīkla bojājumus

Brīvdienās AS "Sadales tīkls" novērsusi 265 spēcīgā negaisa radītos bojājumus, kas Latviju sasniedza 10. jūnijā, no tiem 84 vidēja sprieguma elektrotīklā un 181 zemsprieguma elektrotīklā. Šobrīd elektroapgāde atjaunota visiem klientiem.

Lielākie postījumi tika reģistrēti Latvijas austrumu un ziemeļu daļā. Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, kā arī zibensizlādes laikā bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. "Sadales tīkla" darbinieki strādāja pastiprinātā režīmā, un tika norīkotas papildu brigādes iespējami ātrākai bojājumu lokalizācijai. Valstī kopumā pie bojājumu novēršanas strādāja vairāk nekā 50 brigādes.

"Sadales tīkls" atgādina, ka nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai zemē redzami pārrauti elektrolīniju vadi. Par šādām bīstamām situācijām jāziņo “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112!

Situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

"Sadales tīkls" atgādina: ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un esat norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu tiksiet informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, ieteicams klientu portālā www.e-st.lv atjaunot personīgo mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.