Elektrodrošības principi, ko skolēniem atsaukt atmiņā mācību gada sākumā

2021. gada pirmajos astoņos mēnešos iedzīvotāju elektroietaisēs reģistrētas pavisam 40 elektrotraumas, astoņas no tām guvuši bērni. Tāpēc, sākoties jaunajam mācību gadam, AS "Sadales tīkls" atgādina būtiskākos elektrodrošības principus, ko ievērot kā mājās un skolā, tā arī ārpus telpām. Skolēnu zināšanas par elektrodrošību uzņēmuma darbinieki visa mācību gada garumā turpinās pilnveidot arī ar lekcijām brīvprātīgi viesojoties dažādās Latvijas skolās.

Lai nepakļautu sevi briesmām, atrodoties pilsētvidē vai dabā, būtiski ievērot šos elektrodrošības noteikumus:

 • Nedrīkst kāpt elektrolīniju balstos – šādi varam sevi pakļaut bīstamam strāvas triecienam;
 • Nedrīkst kāpt kokos, kuru zari atrodas tuvu elektrolīnijai, – arī koku zari ir labs elektrības vadītājs;
 • Nedrīkst mēģināt atvērt vai ar spēku lauzt vaļā elektrosadales skapju vai transformatoru apakšstaciju durvis, cenšoties iekļūt iekšā, jo elektriskais trieciens, ko šādi iespējams saņemt, var būt nāvējošs un radīt smagas traumas, kas atstās ietekmi uz visu atlikušo dzīvi;
 • Nedrīkst ignorēt brīdinājuma zīmes – dzeltenu trijstūri ar melnu zibens simbolu –, doties iekšā un atrasties bīstamajās teritorijās. Tas var apdraudēt dzīvību;
 • Nedrīkst ar dažādiem priekšmetiem aizskart gaisvadu elektrolīnijas vai tīšām uz tām mest dažādus priekšmetus;
 • Nedrīkst tuvoties vai pieskarties pārrautiem elektrolīniju vadiem. Ja ir manīta šāda situācija, uzreiz jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot 112!

 

Savukārt, esot telpās – vai tā būtu skola vai mājas, jāatceras par šiem noteikumiem:

 • Nedrīkst lietot bojātas elektroierīces! Ja ierīce “sit pa pirkstiem” vai ir ar acīmredzamiem bojājumiem (piemēram, plaisas, bojāta vada izolācija), no tās ir jāatvadās;
 • Nedrīkst patvaļīgi labot sadzīves elektrotehniku, jo īpaši – ierīci neatvienojot no rozetes! Elektroierīču pārbaude un remonts ir jāuztic elektrospeciālistiem;
 • Nedrīkst turēt vai izmantot elektroierīces ūdens vai citu šķidru vielu tuvumā – ūdens ir izcils elektriskās strāvas vadītājs, un šāda rīcība var beigties arī letāli;
 • Nedrīkst pieskarties elektrības slēdzim ar slapjām rokām: ja slēdzim ir kaut mazākais bojājums, cilvēks var saņemt spēcīgu elektriskās strāvas triecienu;
 • Nedrīkst aiztikt vai lietot kontaktligzdu, kas acīmredzami ir bojāta (vaļīga, redzamas plaisas utt.). Tā var gūt smagu elektrotraumu, kas var beigties ar pirkstu vai rokas amputāciju vai pat nāvi;
 • Nedrīkst ilgstoši atstāt elektrotīklam pieslēgtus dažādu ierīču lādētājus – īssavienojuma gadījumā tie var aizdegties;
 • Tikai iekštelpām paredzētās elektroiekārtas (piemēram, mājas elektronika, iekštelpu pagarinātāji, gaismas virtenes u.c.) nedrīkst lietot ārtelpās – nonākot saskarē ar mitru vidi, sekas var būt bēdīgas;
 • Nedrīkst bez uzraudzības atstāt mazus bērnus, brāļus vai māsas, jo mazākie elektrotraumas nereti gūst, iebāžot smalkus priekšmetus vai pirkstus rozetē, vai piekļūstot neizolētiem vadiem vai elektrotīklam pieslēgtām ierīcēm.

 

Vērtīgs materiāls bērnu un jauniešu izglītošanai elektrodrošībā ir “Sadales tīkla” mācību īsfilma, kas brīvi pieejama uzņēmuma sociālajos tīklos. Uzņēmums aicina gan skolotājus, gan vecākus šo filmu noskatīties kopā ar bērniem.

Ja nelaime tomēr notikusi un kāds līdzcilvēks ir cietis no elektrotraumas, jāzina, kā pareizi rīkoties! Ja trauma gūta telpās, vispirms nekavējoties jāpārtrauc elektrības padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdžus (automātslēdžus) vai atvienojot traumu izraisījušo elektroierīci no rozetes. Neatslēdzot strāvas padevi un metoties glābt cietušo, traumu var gūt arī glābējs. Pēc tam, kad elektropadeve ir atslēgta, jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot 113! Ja cietušais ir bez samaņas, pēc NMPD izsaukšanas, ja iespējams, jāsniedz pirmā palīdzība.

Ja elektrotrauma ir gūta ārtelpās esošas elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties vai pieļaut citu personu tuvošanos cietušajam un notikuma vietai. Nekavējoties ir jāziņo par notikumu operatīvajiem dienestiem, zvanot 112, kā arī “Sadales tīklam”, zvanot  8404. Tikai pēc operatīvo dienestu ierašanās var sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

Lai regulāri stāstītu un atgādinātu iedzīvotājiem par elektrodrošību un līdzdarbotos elektrotraumu novēršanā, “Sadales tīkls” ik gadu organizē informatīvas elektrodrošības kampaņas. Viena no aktivitātēm ir elektrodrošības vēstnešu kustība, uzņēmuma darbiniekiem gan ar klātienes, gan attālinātajām lekcijām par elektrodrošību regulāri viesojoties izglītības iestādēs visā Latvijā. Skolotāji, kuriem būtu interese par šādu vieslekciju, aicināti sazināties, rakstot uz e-pastu inga.tilhena@sadalestikls.lv.