SPRK: AS “Sadales tīkls” aizvadītajā gadā izpildījusi visas neatkarības prasības

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi AS “Sadales tīkls” atbilstību neatkarības prasībām. SPRK secinājusi, ka aizvadītajā gadā AS “Sadales tīkls” ir sekmīgi realizējusi visus nepieciešamos pasākumus savas neatkarības nodrošināšanai no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības darbībām.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam AS “Sadales tīkls” darbībai ir jābūt nošķirtai no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības, ko sekmīgi AS “Sadales tīkls” pagājušajā gadā ir veikusi.

Neviens no AS “Sadales tīkls” valdes locekļiem nav darbojies vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta AS “Latvenergo” koncerna struktūrās, kas tieši vai netieši ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un tirdzniecību. Vienlaikus SPRK pārliecinājusies, ka AS “Sadales tīkls” valdei ir tiesības pieņemt lēmumus neatkarīgi no AS “Latvenergo” attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai.

Tāpat AS “Sadales tīkls” ir nodrošinājusi visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem vienlīdzīgus nosacījumus informācijas piekļuvei. Tostarp starp visām minētajām prasībām, AS “Sadales tīkls” ir pilnveidojusi arī tehnoloģijas drošības, datu aizsardzības un konfidencialitātes procesus.

Katru gadu līdz 1. aprīlim AS “Sadales tīkls” iesniedz SPRK ziņojumu par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā. SPRK izvērtēšanai AS “Sadales tīkls” ziņojumu iesniedza šogad 26. martā.

AS “Sadales tīkls” ir vienīgais komersants Latvijā elektroenerģijas jomā, uz kuru attiecas minēto prasību ievērošana, jo tam kā sadales sistēmas operatoram ir vairāk nekā 100 000 lietotāju.