MINI EKSKAVATORA OPERATORS

Kursa mērķis:

Sniegt informāciju par iekārtas pareizu un drošu lietošanu, iekārtai nepieciešamajām pārbaudēm un apkopēm. Iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar iekārtu un apgūt praktiskās iemaņas darbam ar iekārtu dažādu uzdevumu veikšanai.

Kursa saturs:

  • apkopes un pārbaudes;
  • operatora darba vieta;
  • praktiskā iekārtas lietošana.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, no kurām 5 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.