ELEKTROTEHNIĶIS

Kursa mērķis: 
Sagatavot elektroenerģētikas nozares 4. kvalifikācijas līmeņa profesijas “Elektrotehniķis" speciālistu, kurš veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus saskaņā ar elektrotehniķa profesijas standarta prasībām.

Kursa saturs:

  • elektrotehnika un elektronika;
  • sabiedrības un cilvēka drošība;
  • komutācijas aparāti;
  • elektriskās mašīnas un transformatori
  • informācijas tehnoloģiju pielietošana;
  • elektrisko tīklu un iekārtu automatizācija;
  • elektropārvades līnijas;
  • elektroinstalācija;
  • uzņēmējdarbības pamati;
  • darbu plānošana un organizācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

Mērķauditorija: 
18 gadu vecumu sasniegušas personas ar vidējo izglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

Prasības kursa uzsākšanai:
Pamatizglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Kursa ilgums:
640 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.