ELEKTROTEHNIĶIS

Kursa mērķis: 
Sagatavot elektroenerģētikas nozares 3. kvalifikācijas līmeņa (4.LKI) profesijas “Elektrotehniķis” speciālistu, kurš plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas darbus saskaņā ar profesijas standarta prasībām.

Kursa saturs:
Profesionālie mācību priekšmeti:

 • elektrotehnika un elektronika;
 • sabiedrības un cilvēka drošība;
 • elektriskie mērījumi;
 • komutācijas aparāti;
 • elektriskās mašīnas un transformatori;
 • informācijas tehnoloģiju pielietošana;
 • elektrisko tīklu un iekārtu automatizācija;
 • elektropārvades līnijas;
 • elektroinstalācija;
 • uzņēmējdarbības pamati;
 • darbu plānošana un organizācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

Mērķauditorija:
18 gadu vecumu sasniegušas personas ar vidējo izglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

Prasības kursa uzsākšanai:
Vidējā izglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Kursa ilgums:
640 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.