Svētku brīvdienās AS “Sadales tīkls” novērsusi 505 pērkona negaisa radītos elektrotīkla bojājumus

Laika posmā no 24. līdz 26. jūnijam AS "Sadales tīkls" novērsusi 134 vidēja sprieguma un 371 zemsprieguma spēcīgā negaisa radītos bojājumus. Šobrīd elektroapgāde atjaunota gandrīz visiem klientiem.

Lielākie postījumi tika reģistrēti Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, kā arī zibensizlādes laikā bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. “Sadales tīkla” darbinieki strādāja pastiprinātā režīmā, un tika norīkotas papildu brigādes iespējami ātrākai bojājumu lokalizācijai. Valstī kopumā pie bojājumu novēršanas strādāja vairāk nekā 100 brigādes.

Uzņēmums nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm un situācijai elektrotīklā. Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai, valsts austrumos arī šodien iespējams pērkona negaiss.

“Sadales tīkls” atgādina, ka nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai zemē redzami pārrauti elektrolīniju vadi. Par šādām bīstamām situācijām jāziņo “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112!

“Sadales tīkls” atgādina par rīcību elektroapgādes pārtraukuma situācijā

Ja īpašumā pazūd elektrība, vispirms jāpārbauda savas mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus – tautā tā dēvētos “korķus” – vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu. Ja elektrības drošības slēdži nav atslēgušies, elektroapgādes traucējumu iemesls varētu būt saistīts ar ārējo elektrotīklu. Pirms bojājuma pieteikšanas “Sadales tīklā” uzņēmums aicina apskatīt www.sadalestikls.lv pieejamo Digitālo karti, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētajā adresē jau ir reģistrēts, speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu klienti tiks informēti īsziņā vai e-pastā aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, “Sadales tīkls” aicina portālā www.e-st.lv norādīt vai atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Šādi vienmēr saņemsiet informāciju par notikumiem elektrotīklā, kas skar jūsu mājokli vai uzņēmumu.