Sagatavojiet īpašumu elektrības saņemšanai

Jauna vai citu pieslēgumu gadījumā tiek nodalīts "Sadales tīkla" elektrotīkls, kas ir mūsu atbildībā esošs, un lietotāja jeb jūsu atbildībā esošais elektrotīkls. Lai "Sadales tīkls" varētu nodrošināt elektroenerģijas piegādi jūsu īpašumam, jums ir jāizbūvē un jāsagatavo darbam jūsu (lietotāja) elektrotīkla daļa. To drīkst izbūvēt tikai kvalificēts elektrospeciālists vai elektromontāžas uzņēmums. Informāciju par sertificētiem elektrospeciālistiem Latvijā varat iegūt Būvniecības informācijas sistēmā

Pirms uzsākat elektrotīkla izbūvi, vērsieties vietējā pašvaldībā un noskaidrojiet, ar ko nepieciešams saskaņot rakšanas darbus, piemēram, ar dažādu komunikāciju (ūdensapgādes, elektroapgādes, gāzes pievadu, telekomunkāciju) īpašniekiem u.tml. Ja jūsu īpašumu šķērso elektroapgādes kabelis un darbi saskaņojami ar "Sadales tīklu",  iepazīstieties ar darbu saskaņošanas kārtību

Piemērs robežai starp lietotāja un "Sadales tīkla" elektrotīklu

Īpašums ir gatavs elektroenerģijas saņemšanai, kad ievadkabelis ir ievilkts "Sadales tīkla" sadalnes skapī un to ir jāapliecina klientu portālā e-st.lv.

Kā sagatavot objektu elektroenerģijas saņemšanai