Bojājumi un to pieteikšana

Kā pieteikt bojājumu?

Zvaniet uz Sadales tīkls diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Zvana laikā nosauciet pēc iespējas precīzāku informāciju par bojājuma atrašanās vietu, kā arī Jūsu kontaktinformāciju.

 

Kā zināt, kādos gadījumos jāzvana uz 8404?

Ja ir noticis elektroapgādes pārtraukums, pārliecinieties, vai tas ir tikai jūsu adresē vai arī apkārtējiem māju vai dzīvokļu iedzīvotājiem.

 

Ja elektroapgādes nav tikai jums

Ja elektroapgādes nav arī kaimiņiem vai uz ielas

1. Pārliecinieties, vai automātslēdzis / ievada drošinātājs jūsu elektroietaisēs ir ieslēgts.1. Ja jūsu kontaktinformācija ir pieteikta informācijas saņemšanai par aktuāliem notikumiem elektrotīklā – 20 minūšu laikā no notikuma brīža sagaidiet sms ar informāciju par bojājumu.
2. Ja tas ir ieslēgts, sazinieties ar ēkas apsaimniekotāju vai sertificētu speciālistu*, jo šis, iespējams, ir jūsu elektroierīču radīts bojājums vai kāda cita problēma jūsu iekšējā elektrotīklā.2. Ja informācija nav saņemta, ziņojiet par bojājumu, zvanot uz 8404.

 

Kā atjaunot kontaktinformāciju?

Lai jūs vienmēr būtu informēts par aktuālo situāciju jūsu adresē, piesakieties informācijas saņemšanai par aktuāliem notikumiem elektrotīklā, autorizējoties klientu portālā e-st.lv. Izvēlieties KontaktinformācijaElektroapgādes objekti, Labot kontaktinformāciju.

Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

* Informāciju par sertificētiem elektrospeciālistiem Latvijā variet iegūt Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta mājas lapā un/vai Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas mājas lapā.