Slodzes izmaiņas

Pieslēguma slodzes izmaiņas ļauj piemērot savu elektrības pieslēgumu jaunām un mainīgām vajadzībām, tādejādi vairojot tā efektivitāti. Pirms pakalpojuma pieteikšanas noteikti pārliecinieties par to, vai maksimālā atļautā slodze pēc izmaiņu veikšanas patiešām būs atbilstoša jūsu vajadzībām un kā šīs izmaiņas ietekmēs ikmēneša maksājumu par elektrības sadales un pārvades pakalpojumiem.

No pieslēguma maksimālās atļautās slodzes ir atkarīgs tas, cik liela jauda ir pieejama vienlaicīgai elektroierīču darbināšanai un/vai elektroenerģijas ražošanai jūsu īpašumā. Lai novērtētu pieejamās slodzes atbilstību tieši jūsu vajadzībām, noskaidrojiet pieslēguma tehniskos parametrus elektroenerģijas tirgotāja klientu portālā vai "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv un veiciet zemāk norādītos priekšdarbus.


SVARĪGI PRIEKŠDARBI


Salīdziniet pieslēguma atļauto un ikdienā izmantoto slodzi.
Slodzes aprēķina kalkulators mājsaimniecībām

Aprēķiniet ikmēneša maksājumus pirms un pēc slodzes izmaiņām. Tarifu aprēķina kalkulators

Konsultējieties ar sertificētu elektriķi par slodzes piemērotību un īpašuma iekšējo elektrotīklu sagatavošanu.


Elektrības pieslēguma maksimālo atļauto slodzi nepieciešams palielināt, ja īpašumā esošo vai plānoto elektroierīču darbināšanai vai elektroenerģijas ražošanai ar pieejamo slodzi nepietiek. Jauna pieslēguma izbūve, esoša pieslēguma pārbūve vai slodzes palielināšana

Slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums. Ja "Sadales tīkla" elektrotīkla pārbūve nebūs nepieciešama, sazinoties ar jums divu darbdienu laikā pēc rēķina apmaksas, vienosimies par slodzes palielināšanas tehnisko darbu norises kārtību un laiku. Jāmaksā būs tikai par jūsu elektroietaišu pieslēgšanu. Pakalpojumu cenrādis Jaunie pieslēguma tehniskie parametri būs norādīti gan elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos, gan "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Svarīgi priekšdarbi

 • Konsultējieties ar sertificētu elektriķi. Ņemiet vērā, ka īpašuma iekšējā elektrotīkla pārbūve var radīt papildu izmaksas, bet pakalpojumu varēsim sniegt tikai tad, ja elektrotīkls pieslēguma vietā būs atbilstoši sagatavots.
 • Ja esat dzīvokļa īpašnieks, jebkādas izmaiņas ēkas iekšējos elektrotīklos rakstiski saskaņojiet ar apsaimniekotāju. Saskaņojuma dokuments jāpievieno pakalpojuma pieteikumam.
 • Ja vēlaties pieteikt pakalpojumu citas personas dzīvokļa vai mājas elektrības pieslēgumam, saskaņojiet slodzes izmaiņas ar īpašnieku.

Atcerieties!
Maksimālā atļautā slodze ir pieslēguma tehnisks parametrs, kas ietekmē ikmēneša maksājumu par elektrības sadales un pārvades pakalpojumiem. Tarifu aprēķina kalkulators

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā, saņemtu tehniskā risinājuma piedāvājumu un aptuvenu izmaksu aprēķinu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Ja plānojat palielināt ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, piemēram, no 16 A uz 25 A vienā fāzē, vienlaikus samazinot pieslēguma fāžu skaitu no trim uz vienu, piesakiet pakalpojumu, rakstot brīvas formas iesniegumu klientu portālā e-st.lv

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Ja aprēķini liecina, ka pieslēguma maksimālā atļautā slodze īpašumā netiek pilnvērtīgi izmantota un tuvākajā nākotnē nav plānots iegādāties jaunas, jaudīgas elektroierīces, iespējams, pieslēguma efektivitāti vairos slodzes samazināšana. Elektrības pieslēguma maksimālā atļautā slodze visbiežāk tiek samazināta, mainot ampēru skaitu, piemēram, no 32 A un 20 A, bet nemainot pieslēguma fāžu skaitu. Šādos gadījumos īpašuma iekšējo elektrotīklu pārbūve parasti nav nepieciešama, pakalpojumu var saņemt ātri un vienkārši.

Pēc pakalpojuma pieteikšanas maksimālās atļautās slodzes samazinājums tiks ieviests "Sadales tīkla" informācijas sistēmā, iespējams, nomainīts arī ievadaizsardzības aparāts pieslēguma vietā. Jaunie pieslēguma tehniskie parametri, tajā skaitā arī ikmēneša maksājumu aprēķiniem, būs spēkā, sākot ar nākamo dienu pēc pieteikuma saņemšanas. Lai pārliecinātos par pieslēguma tehnisko parametru nomaiņu, apmeklējiet sava elektroenerģijas tirgotāja klientu portālu vai "Sadales tīkla" klientu portālu e-st.lv

Samaziniet slodzi atbildīgi!
Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, bet slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums. Slodzes atjaunošanas izmaksu aprēķins

Izvēloties jaunas elektroiekārtas ar lielu jaudu, veiciet aprēķinus un pārliecinieties, ka pieslēguma faktiskā slodze nepārsniedz maksimālo atļauto slodzi! "Sadales tīkls" seko līdzi ikviena pieslēguma noslodzei, izmantojot datus, kas iegūti no viedajiem elektrības skaitītājiem.


Svarīgi priekšdarbi
Pirms pakalpojuma pieteikšanas

 • Konsultējieties ar sertificētu elektriķi. Rūpīgi izvērtējiet, vai īpašuma iekšējais elektrotīkls ir piemērots slodzes izmaiņām un maksimālā atļautā slodze pēc samazināšanas patiešām būs jūsu ikdienas vajadzībām atbilstoša.
 • Ja esat dzīvokļa īpašnieks, jebkādas izmaiņas ēkas iekšējos elektrotīklos rakstiski saskaņojiet ar apsaimniekotāju.
 • Ja vēlaties pieteikt pakalpojumu citas personas dzīvokļa vai mājas elektrības pieslēgumam, saskaņojiet slodzes izmaiņas ar īpašnieku.

Saules paneļu īpašnieki drīkst samazināt pieslēguma slodzi, tikai saglabājot elektroenerģijas ražošanas sistēmas darbībai nepieciešamo pieslēguma fāžu skaitu un ražošanas jaudai atbilstošu pieslēguma slodzi!


Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Ja, samazinot pieslēguma fāžu skaitu no trim uz vienu, vienlaikus plānojat palielināt ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, piemēram, no 16 A katrā no trim fāzēm uz 25 A vienā fāzē, ņemiet vērā, ka slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums. Piesakiet to rakstot brīvas formas iesniegumu klientu portālā e-st.lv

"Sadales tīkla" padomi: Kā veikt slodzes samazinājumu e-st.lv?


 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Pēc pieslēguma maksimālās atļautās slodzes samazināšanas to var pilnībā vai pēc nepieciešamības daļēji atjaunot, ja pieslēgums atbilst abiem zemāk norādītajiem kritērijiem. 


Ir saglabājies tehniskajām prasībām atbilstošs elektrotīkls.


Pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā slodze.


Slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums. Slodzes atjaunošanas izmaksu aprēķins

Ja pieslēgums arvien būs atbilstošs, slodzes palielināšanu veiksim divu darbdienu laikā, atsevišķos gadījumos sazināsimies, lai vienotos par citu pakalpojuma izpildes termiņu. Ja elektrotīkla sagatavošanas darbi nepieciešami arī īpašuma iekšējos elektrotīklos, organizējiet tehniskos darbus. Jaunie pieslēguma tehniskie parametri būs norādīti gan elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos, gan "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Ja pieslēgums kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem neatbildīs, slodzes palielināšanai būs nepieciešama būvprojekta izstrāde un elektrotīkla pārbūve. Jauna pieslēguma izbūve, esoša pieslēguma pārbūve vai slodzes palielināšana

Svarīgi priekšdarbi

 • Konsultējieties ar sertificētu elektriķi. Ņemiet vērā, ka īpašuma iekšējā elektrotīkla pārbūve var radīt papildu izmaksas, bet pakalpojumu varēsim sniegt tikai tad, ja elektrotīkls pieslēguma vietā būs atbilstoši sagatavots.
 • Ja esat dzīvokļa īpašnieks, jebkādas izmaiņas ēkas iekšējos elektrotīklos rakstiski saskaņojiet ar apsaimniekotāju. Saskaņojuma dokuments būs jāpievieno pakalpojuma pieteikumam!
 • Ja vēlaties pieteikt pakalpojumu citas personas dzīvokļa vai mājas elektrības pieslēgumam, saskaņojiet slodzes izmaiņas ar īpašnieku.

Atcerieties!
Maksimālā atļautā slodze ir pieslēguma tehnisks parametrs, kas ietekmē ikmēneša maksājumu par elektrības sadales un pārvades pakalpojumiem. Tarifu aprēķina kalkulators

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Mājsaimniecība  Uzņēmums


Pakalpojums pieejams tikai pieslēgumiem 0,4 kV elektrotīklā ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu virs 100 A vai 6 – 20 kV elektrotīklā. Pakalpojums sastāv no diviem posmiem:

 • slodzes samazināšanas uz laiku līdz 12 mēnešiem;
 • slodzes atjaunošanas bez maksas.


SLODZES SAMAZINĀŠANA UZ LAIKU LĪDZ 12 MĒNEŠIEM

Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums. Nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus (fāžu skaitu un spriegumu), pieslēguma maksimālo atļauto slodzi var samazināt uz laiku līdz 12 mēnešiem un atjaunot bez maksas. Slodzes samazināšana tiks veikta nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas. Jaunie pieslēguma tehniskie parametri tiks norādīti gan elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos, gan "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Ja pēc maksimālās atļautās slodzes samazinājuma, pamatojoties uz viedo elektroenerģijas skaitītāju datiem, konstatēsim, ka faktiskā slodze pārsniedz atļauto, sākot ar nākamo mēnesi, slodzes samazinājumu automātiski atcelsim un atjaunosim iepriekšējo maksimālo atļauto slodzi.

Pirms pakalpojuma pieteikšanas rūpīgi iepazīstieties ar nosacījumiem slodzes atjaunošanai bez maksas!

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Mājsaimniecība   Uzņēmums


SLODZES ATJAUNOŠANA BEZ MAKSAS

Vienu reizi kalendārajā gadā, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā kopš slodzes samazināšanas pieslēguma maksimālo atļauto slodzi atjaunosim bez maksas, ja pieslēgums atbildīs visiem zemāk minētajiem nosacījumiem.Slodzes samazinājums ir lielāks par 50%. Samazinājuma periods nav ilgāks par 12 mēnešiem.

Vismaz vienu kalendāro mēnesi 12 mēnešu periodā pirms slodzes samazināšanas izmantoti vairāk nekā 7% no maksimālās atļautās slodzes

Maksimālā atļautā slodze pirms samazināšanas bijusi vismaz 90 dienas pēc kārtas.


Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Klientu ērtībām 15 dienas pirms pieslēguma maksimālās atļautās slodzes atjaunošanas brīdināsim klientu par pieslēguma tehnisko parametru maiņu.

Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Pieslēguma tehniskos parametrus, to starpā ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu (A) un atļauto slodzi (kW) gan pirms, gan pēc pieslēguma maksimālās atļautās slodzes maiņas var noskaidrot gan elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos, gan "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Pieslēguma maksimālajai atļautajai slodzei ir piesaistīta sadales sistēmas pakalpojumu tarifu fiksētā daļa jeb ikmēneša maksa par pieslēguma nodrošināšanu. Pirms maksimālās atļautās slodzes maiņas, aicinām rūpīgi izvērtēt ietekmi uz kopējo ikmēneša elektrības rēķinu. Tarifu aprēķina kalkulators

Ja pieslēguma maksimālā atļautā slodze ir par mazu, brīžos, kad vienlaikus darbināt vairākas jaudīgas elektroiekārtas, rodas pārslodze, ievadaizsardzības aparāts atslēdzas un elektrības padeve tiek pārtraukta.

Lai pārliecinātos, vai maksimālā atļautā slodze nav par lielu, vispirms noskaidrojiet pieslēguma tehniskos parametrus gan elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos, gan "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv Tad ar slodzes aprēķina kalkulatoru mājsaimniecībām nosakiet, cik lielu slodzi izmantojat ikdienā, darbinot savas elektroierīces. Salīdziniet to ar pieslēguma maksimālo atļauto slodzi. Konsultējieties ar sertificētu elektriķi un veiciet individuālus aprēķinus.

Pirms maksimālās atļautās slodzes izmaiņu pieteikšanas noteikti konsultējieties ar sertificētu elektriķi un lūdziet novērtēt īpašuma iekšējo elektrotīklu gatavību slodzes izmaiņām. Ja nepieciešams, laikus veiciet iekšējā elektrotīkla pielāgošanas vai pārbūves darbus un sagatavojiet to slodzes izmaiņām.

Atcerieties, ka nekvalitatīvi vai slodzei nepiemēroti īpašuma iekšējie elektrotīkli var būt bīstami!

Trīs fāžu pieslēgumam ir vairākas priekšrocības: tas ļauj sadalīt vienlaikus nepieciešamo slodzi uz vairākām fāzēm, mazina pārslodzes iespējamību, nodrošina stabilāku elektrības piegādi un iespēju lietot iekārtas, kuru darbināšanai nepieciešams trīs fāžu pieslēgums, piemēram, elektrisko plīts virsmu, elektriskās apsildes sistēmas u.tml.

Ja vēlaties palielināt pieslēguma fāžu skaitu no vienas uz trim, lasiet vairāk par esoša pieslēguma pārbūvi un slodzes palielināšanu

Lai samazinātu pieslēguma fāžu skaitu, trīs fāžu vietā izvēloties vienas fāzes pieslēgumu, vispirms noteikti konsultējieties ar sertificētu elektriķi un pārliecinieties, ka

 • visas īpašumā ierasti lietotās elektroiekārtas ir piemērotas darbam vienas fāzes pieslēgumā;
 • samazinātā slodze patiešām būs atbilstoša, lai lietotu elektroiekārtas un elektroierīces kā ierasts;
 • īpašuma iekšējā elektrotīkla pārbūves sarežģītība, laiks un izmaksas atbilst ieguvumiem;
 • ja pieslēgums ir daudzdzīvokļu mājā, apsaimniekotājs piekrīt plānotajām izmaiņām.

Pieslēguma fāžu skaita samazināšana, nemainot maksimālo atļauto slodzi vienā fāzē, piemēram, pāreja no trīs fāžu pieslēguma ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 20 A katrā fāzē uz vienas fāzes pieslēgumu ar 20 A fāzē, ir bezmaksas pakalpojums. Sagatavojiet iekšējo elektrotīklu sprieguma saņemšanai un piesakiet pakalpojumu klientu portālā e.st.lv. Maksimālās atļautās slodzes samazinājums būs spēkā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas.

Ja, samazinot pieslēguma fāžu skaitu no trim uz vienu, vienlaikus plānojat palielināt ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, piemēram, no 16 A katrā no trim fāzēm uz 25 A vienā fāzē, ņemiet vērā, ka slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums. Pakalpojumu cenrādis Sagatavojiet īpašuma iekšējo elektrotīklu sprieguma saņemšanai un piesakiet pakalpojumu, rakstot brīvas formas iesniegumu klientu portālā e-st.lv Piecu dienu laikā bez maksas sagatavosim tehniskās prasības ar norādi, ka pieslēguma ierīkošanai ir nepieciešami būvdarbi un būvprojekts, kā arī aptuvenu izmaksu aprēķinu.

Ņemiet vērā!
Slodzes atjaunošana vai palielināšana, mainot fāžu skaitu atpakaļ no vienas uz trim, ir maksas pakalpojums, turklāt jārēķinās ar papildu laiku un izmaksām, kas jāiegulda īpašuma iekšējā tīkla sagatavošanā, iespējams, arī pieslēguma vietas pārbūvē, tostarp projektēšanā, būvdarbos u.tml.

Nē, mazākais ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums, kuru piedāvājam vienas fāzes pieslēgumiem "Sadales tīkla" elektrotīklam, ir 16 A (lielākais pamatotos gadījumos pieļaujams līdz 40 A). Pieslēguma efektivitāti vairosiet, pilnvērtīgi izmantojot maksimālo atļauto slodzi. Slodzes aprēķina kalkulators mājsaimniecībām

Jā, var. Ja katram dzīvoklim ir atsevišķs elektrības pieslēgums, piesakot slodzes palielināšanu, nepieciešams saskaņojums ar apsaimniekotāju. Ja daudzīvokļu ēka pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla ir pieslēgta ar vienu kopīgu pieslēgumu un katra dzīvokļa individuāli patērētā elektrība tiek uzskaitīta ar ēkas iekšējā elektrotīklā papildus uzstādītiem kontrolskaitītājiem, lēmumu par slodzes izmaiņām var pieņemt un pakalpojumu "Sadales tīklam" pieteikt apsaimniekotājs vai dzīvokļu īpašnieku biedrība.

Maksimālās atļautās slodzes izmaiņas elektrības pieslēgumam var pieteikt klients, kas par šo pieslēgumu noslēdzis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv ir šī pieslēguma galvenais lietotājs. Lai pakalpojumu varētu pieteikt cita persona, pieslēguma galvenajam lietotājam jādodas uz "Sadales tīkla" klientu portālu un jāpilnvaro šī persona, piešķirot tai papildu lietotāja statuss. Pieslēguma galvenais lietotājs var pievienot un mainīt papildu lietotājus pēc vajadzības. Klientu portāla ceļvedis

Svarīgi!
Lai pieteiktu pakalpojumu citas personas dzīvokļa vai mājas elektrības pieslēgumam, slodzes izmaiņas vispirms jāsaskaņo ar īpašnieku.

Dažkārt vienā īpašumā ir izbūvēti vairāki pieslēgumi un uzstādīti vairāki skaitītāji, piemēram, lauku īpašumos mēdz būt atsevišķs pieslēgums dzīvojamai mājai, saimniecības ēkai un pagrabam. Ja pieslēgumu maksimālā atļautā slodze netiek pilnvērtīgi izmantota, kopējo īpašumā pieejamo slodzi un līdz ar to arī ikmēneša maksājumu par sadales un pārvades pakalpojumiem var samazināt, apvienojot skaitītājus un samazinot pieslēgumu skaitu. Darbības ar skaitītājiem

Pieslēguma maksimālo atļauto slodzi var palielināt pēc nepieciešamības, bet, to samazinot, jāsaglabā elektroenerģijas ražošanas sistēmas darbībai nepieciešamo pieslēguma fāžu skaitu un ražošanas jaudai atbilstošu pieslēguma slodzi. Klientiem, kuri uzstādījuši elektroenerģijas ražošanas iekārtas valsts atbalsta programmas ietvaros, jāņem vērā arī atbalsta saņemšanas līguma nosacījumus.

Nē, nevar. Pieslēguma slodze tiek samazināta, sākot ar nākamo dienu pēc pakalpojuma pieteikšanas, bet atjaunotā vai palielinātā slodze klientam ir pieejama pēc tam, kad "Sadales tīkls" veicis visus pakalpojuma īstenošanai nepieciešamos tehniskos darbus. Pieslēguma tehniskie parametri norādīti gan elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos, gan "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Konsultējieties ar sertificētu elektriķi un apsveriet iespēju pilnībā vai daļēji atjaunot slodzi. Ņemiet vērā, ka slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums! Slodzes atjaunošanas izmaksu aprēķins