Investīcijas

Bez elektroenerģijas nav iedomājama ne mūsu ikdiena, ne tautsaimniecības attīstība un konkurētspēja. Līdz ar atjaunīgo energoresursu īpatsvara pieaugumu tautsaimniecībā nepieciešamība pēc kvalitatīvas un mūsdienīgas elektrības sadales sistēmas vēl palielināsies. Tāpēc "Sadales tīkls" ik gadu īsteno ievērojamus elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanas projektus.

2021. gada 23. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja “Sadales tīkla” attīstības plānu turpmākajiem 10 gadiem, kas paredz mērķtiecīgas investīcijas elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūras attīstībā. Saskaņā ar plānotajām investīcijām mēs veiksim plānveidīgus elektrotīkla pārbūves darbus un īstenosim elektrotīkla viedizāciju, lai uzturētu elektrotīklu tehniski drošā stāvoklī, uzlabotu sistēmas darbības efektivitāti, paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, nodrošinātu jaunu pieslēgumu attīstības iespējas.

Plašāka informācija SPRK mājaslapā.